Jdi na obsah Jdi na menu
 

Řádová medaile ,,Za boj proti terorismu,,

 

Nechává vyrazit Evropská unie pro lidská práva v květnu 2015 v limitované ražbě 50 kusů – každý kus číslovaný s certifikátem na jméno udělovaného. Medaile je vydána k příležitosti kulatého 70. výročí konce 2. světové války.

Evropská unie pro lidská práva je mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv vzniklá v roce 2003 a téhož roku registrovaná Ministerstvem vnitra ČR i v České republice.

Medaile je vyražena jako součást širší kampaně Evropské unie pro lidská práva proti terorismu, která je jedinou organizací tohoto druhu v České republice, která se tímto tématem zabývá. Jde o šíření osvěty, přednášky na univerzitách, školách, institucích, publikační činnost a spolupráci se státními orgány i spojení sil občanské společnosti a neziskového sektoru v boji proti terorismu, včetně aktuální civilizační hrozby terorismu islámského státu.

Ražená medaile Za boj proti terorismu je z bronzu s patinou starostříbro – oboustranná – se stuhou a miniaturou stuhy. Průměr medaile 36 mm. Přední strana symbol lebky se zkříženými hnáty a nápisem ,,Za boj proti terorismu,, - zadní strana: znak Evropské unie pro lidská práva s nápisem názvu této organizace a dole rámeček s číslováním medaile od 01 do 50. Stuha v barvě černé s dvěma pruhy červenými a dvěma bílými. Včetně miniatury stuhy na slavnostní sako uniformy. Etue na míru. Certifikát k medaili na hodnost, titul a jméno udělovaného.

Medaile bude udělována příslušníkům bezpečnostních sborů, výjimečně občanům, kteří se ve své práci profesionálně nebo dobrovolně zasadili / zasazují nebo podíleli / podílejí zejména na boji proti terorismu, ale i proti útlaku občanských práv a svobod či proti organizovanému zločinu. Může být udělena nejen konkrétním osobám, ale též právnickým osobám a institucím jako celku.

Písemný návrh na udělení medaile se zdůvodněním a podrobnými informacemi o nominovaném je možno zaslat poštu nebo emailem na adresu Evropské unie pro lidská práva v České republice. Evropská unie pro lidská práva může medaili udělit i z vlastního uvážení zásluh konkrétních osob nebo institucí bez návrhu.

Symbolika Medaile za boj proti terorismu:

Na přední straně je v centru medaile lebka s hnáty jako symbol smrti a utrpení, čímž právě lebka symbolizuje naprosto výstižně právě onen terorismus. A aby bylo toto zlo na medaili správně pochopeno, je celá lebka s hnáty obtočena - uvězněna - do ostnatého drátu, aby již toto zlo nemohlo škodit. Poselství přední strany medaile je jasné už v symbolice - zabránit zlu. Pro dotvrzení této symboliky je to ještě kolem lebky napsáno slovy: ,,Za boj proti terorismu.“ Zadní strana medaile má v centrální části znak Evropské unie pro lidská práva užívaný již od jejího vzniku v roce 2003. je jím holubice míru, která nese v zobáčku ratolest a kolem ní je v kruhu 12 hvězd. Po obvodu zadní strany je pak název naší organizace ,,Evropská unie pro lidská práva“ a dole okénko s číslováním medaile 01-50. Barvy na stuze symbolizují: černá symbolizuje temnotu a zlo terorismu, červená prolitou krev obětí, bílá je nadějí, že zlo terorismu bude poraženo. 

V případě zájmu sběratelů medailí a vyznamenání a muzejních institucí sdělujeme, že získání této medaile pro sběratelské a expoziční účely není vyloučeno v případě dohody podmínek, avšak pouze bez udělovacího certifikátu a miniatury stuhy na sako uniformy, aby nedošlo k jejímu zneužití.

V říjnu 2015 bylo ze čtyř z 50 vyražených kusů Medaile za boj proti terorismu vyrobeno:  

1 kus Řádové hvězdy za boj proti terorismu 1. stupně provedená v ryzím stříbře.  

3 kusy Řádové hvězdy za boj proti terorismu 2. třídy provedené v povrchově upravené mosazi.

Tyto jsou udělovány za mimořádné zásluhy.

.

Foto medaile vlevo po rozkliknutí FOTO MEDAILE ve FOTOALBU.

 

Evropská unie pro lidská práva

Farní  2

Jihlava

586 01   - CZ -

european.union@post.cz

www.eulp.estranky.cz

foto-medail.jpg

medaile-se-stuhou-navrh.jpg